Wij zijn gespecialiseerd in het automatiseren van uw bedrijfsactiviteiten.

Wij gaan daarbij uit van uw huidige werkwijze. Door uw bestaande toepassingen onder te brengen in één database, die aangesloten wordt op een financieel pakket behaalt u een enorm efficiencyvoordeel. Gegevens hoeven maar één keer ingevoerd te worden en de informatie blijft vervolgens beschikbaar ten behoeve van alle bedrijfsprocessen.

In wezen laten wij met onze software alle bedrijfsdocumenten met elkaar praten me als ultieme bonus: “bedrijfsinformatie over uw eigen bedrijf en uw klanten”
Dit resulteert in passende werkinformatie ten behoeve van alle bedrijfsgeledingen tot en met boekhouding en managementinformatie.
Voordat we gaan bouwen maken we een uitgebreide inventarisatie, het liefst op de werkvloer, van alle activiteiten en de benodigde informatie om de activiteit foutloos te kunnen uitvoeren. In een centrale databank worden alle gegevens verzameld. Vervolgens wordt per activiteit de benodigde gegevens verzameld en zo geordend dat er bruikbare informatie uitrolt.

Wij bouwen de applicatie met Microsoft Office

Voor ons en onze relatie met u als klant is het belangrijk dat het systeem door alle medewerkers binnen een organisatie eenvoudig te gebruiken moet zijn. Daarom bouwen wij onze software in Microsoft Office Het voordeel is dat de hele wereld hiermee werkt en enorm veel mensen de ins en outs daarvan beheersen. Dus u bent nooit afhankelijk van ons om uw database te onderhouden

Kennis in bedrijfsprocessen

Wij automatiseren uw bedrijfsprocessen. Op basis van kennis, jarenlange ervaring en de persoonlijke drive en betrokkenheid maken we echt maatwerk voor uw organisatie. En als we mogelijkheden zien, zullen we het niet nalaten om ideeën naar voren brengen waar u misschien zelf nog niet aan gedacht hebt. Het systeem wordt zo gebouwd dat het later altijd probleemloos kan worden uitgebouwd.

Voorschrijdend inzicht is immers dat wanneer de wensen van gisteren zijn gerealiseerd er al weer nieuwe wensen voor de deur staan.

EnspijkSideBar